• Dita_olimpike_2016
  • Aktivitet
  • Dita-Olimpike
  • festa e 1qershorit
  • 7-Marsi_2016

 

 SHPALLJE PËR "THIRRJEN E KATËRT" NË KUADËR TË PROGRAMIT KOMBETAR TË PRAKTIKAVE TË PUNËS

 

 

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të bëhen pjesë e portalit "Mësues për Shqipërinë" se afati për dorëzimin e dosjeve nëpërmjet postës është deri në datë 22.12.2017.

 

 

 

 

Mundësi e re për regjistrime me formularin A1Z për aplikim në shkollat e larta

 

 

 Në datat 4-5-6 shtator 2017 do të jetë i hapur sistemi i Matura Online për aplikimet me  formularin A1Z.

Sistemi do jetë i hapur nga ora 8.00-16.00 të secilës nga datat e sipërpërmendura.
Aplikimet me formularin A1Z bëhen në mjediset e shkollave ku kandidatët kanë përfunduar shkollen e mesme apo shkollës që u cakton DAR.
 Kandidatët që mund të plotësojnë këtë formular do të jenë:
 1. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme përpara vitit 2017 dhe nuk kanë për të dhënë provime të Maturës, por duan të aplikojnë në IAL.
2. Kandidatët që kanë përfunduar shkollën e mesme jashtë vendit dhe kanë të njehsuar dokumentet shkollore nga MAS.
Për të gjitha rastet që do të paraqiten pranë shkollave për aplikim do të ndiqen procedurat e përcaktuara në udhëzimin përkatës

Kujdes: Do të plotësojnë formularin A1Z vetëm kandidatët që nuk e kanë plotësuar këtë formular në sesionin e parë  apo të dytë të Maturës Shtetërore 2017.

 

 

Paketë informuese për formularin e aplikimit

 

 

Udhëzimi nr.13 datë 22.07.2016 ,për proçedurat e pranimit dhe regjistrimit në IAL

Programet  e  studimit

Njofrim për plotësimin e formularit të aplikimit

Kalendari i aplikimit

Fatura pë aplikim

 

Statusi i punësimit të mësuesve sipas portalit

"Mësues për Shqipërinë"

Kliko këtu për listën.

        MSH 2016

Mjediset e provimeve

Administrator MSH 2016

PKAB 2016

Qëndrat e provimeve 

Administrator PKAB 2016

Rregullore PKAB

 

Modele testi për TOEFL Junior Standard

Si të plotësojmë fletëpërgjigjen

Administrimi i provimit me zgjedhje, gjuhë e huaj, Anglisht

Model testi për TOEFL Junior Standard 1

Model testi për TOEFL Junior Standard 2

Njoftim, gjuhë e huaj anglisht, MSH 2016

Provimi me zgjedhje, gjuhë e huaj anglisht, MSH 2016

 

MATURA SHTETËRORE 2016

 

Indeksi i profilit-degës, Lëndët me zgjedhje dhe lëndët konfliktuale MSH-2016

Udhëzimi nr.03, datë 24.03.2016

Kalendari i aplikimit A1 dhe A1Z MSH-2016

Konvertimi i lëndëve me zgjedhje, MSH-2016

Lëndët konfliktuale A1 , MSH-2016

Udhëzues aplikimi në portal

Formulari A1

Formulari A1Z

Rregullore MSH-2016

Udhëzues për plotësimin e formularit A1

Udhëzues për plotësimin e formularit A1Z

Programet orjentuese MSH-2016

Test Anglishte

 

Udhëzimin nr.42 , datë 15.10.2015.

Identifikimin e nevojave për zhvillimin profesional të punonjësve mësimor në sistemin arsimin parauniversitar.

 

Udhëzimin nr.38, datë 06.10.2015.

Udhëzimin nr.38, datë 6/10/2015 “Për procedurat e lëvizjes paralele, emërimit dhe largimit nga puna të mësuesit në Insitucionet Arsimore Publike të sistemit arsimor parauniversitar”.