Lista e   mësuesve që kanë aplikuar në portalin Mësues për Shqipërinë dhe statusi i punësimit të tyre per DAR GJIROKASTER

 
               
Nr. ID e aplikantit ID e testimit Profili DAR/ZA Pikët totale Punësimi  
1 GJ-0002 15T01556 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 63.2   Po  
2 GJ-0004 15T01555 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 54.8   Jo  
3 GJ-0012 15T01554 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 48.6   Jo  
4 GJ-0007 15T01543 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 46.9   Jo  
5 GJ-0015 15T01531 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 44.9   Jo  
6 GJ-0001 15T01550 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 44   Jo  
7 GJ-0077 15T03780 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 43.5   Jo  
8 GJ-0003 15T01548 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 40.9   Jo  
9 GJ-0011 15T01535 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 40.4   Jo  
10 GJ-0005 15T01539 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 36.8   Jo  
11 GJ-0006 15T01551 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 33.2   Jo  
12 GJ-0009 15T01553 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 32.4   Jo  
13 GJ-0014 15T01545 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 29   Jo  
14 GJ-0013 15T01558 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 25.1   Jo  
15 GJ-0008 15T01531 Arsimi Fillor DAR Gjirokaster 21.4   Jo  
16 GJ-0072 15T01571 Arsimi Parashkollor DAR Gjirokaster 57.5   Jo  
17 GJ-0074 15T01576 Arsimi Parashkollor DAR Gjirokaster 54.8   Jo  
18 GJ-0073 15T03890 Arsimi Parashkollor DAR Gjirokaster 31.7   Jo  
19 GJ-0016 15T01647 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 64.5   Po  
20 GJ-0018 15T01639 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 61.1   Jo  
21 GJ-0026   Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 59.9   Po 2014
22 GJ-0029 15T01637 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 55.7   Jo  
23 GJ-0027 15T01650 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 55.3   Jo  
24 GJ-0023 15T01654 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 55.2   Jo  
25 GJ-0019 15T01649 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 53.3   Jo  
26 GJ-0031 15T01643 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 53   Jo  
27 GJ-0034 15T01644 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 52   Jo  
28 GJ-0025 15T01640 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 51.9   Jo  
29 GJ-0017   Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 46.9   Jo 2014
30 GJ-0028 15T01634 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 46.9   Jo  
31 GJ-0022 15T01655 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 46.2   Jo  
32 GJ-0030   Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 42.4   Jo 2014
33 GJ-0021 15T01634 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 35.8   Jo  
34 GJ-0033 15T01657 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 35.3   Jo  
35 GJ-0035 15T03813 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 32.3   Jo  
36 GJ-0020 15T01652 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 29.5   Jo  
37 GJ-0024 15T01646 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 28.3   Jo  
38 GJ-0032 15T01653 Gjuhë Shqipe dhe Letërsi DAR Gjirokaster 23.9   Jo  
39 GJ-0055 15T01629 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 58.7   Po  
40 GJ-0059 15T01628 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 54   Po  
41 GJ-0062 15T01625 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 52.9   Po  
42 GJ-0061 15T03830 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 51.7   Po  
43 GJ-0057 15T01622 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 49.6   Po  
44 GJ-0060 15T01618 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 47.3   Jo  
45 GJ-0054 15T01621 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 39   Jo  
46 GJ-0056 15T01624 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 38   Jo  
47 GJ-0058 15T01627 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 33.3   Jo  
48 GJ-0053 15T01623 Gjuhë Angleze DAR Gjirokaster 26.5   Jo  
49 GJ-0076 15T01630 Gjuhë Italiane DAR Gjirokaster 31.4   Jo  
50 GJ-0039 15T01608 Gjeografi DAR Gjirokaster 51.7   Po  
51 GJ-0038   Gjeografi DAR Gjirokaster 51.2   Jo 2014
52 GJ-0042   Gjeografi DAR Gjirokaster 50.2   Jo  
53 GJ-0043 15T01621 Gjeografi DAR Gjirokaster 49.2   Jo  
54 GJ-0037 15T01614 Gjeografi DAR Gjirokaster 47.6   Jo  
55 GJ-0040 15T01609 Gjeografi DAR Gjirokaster 45.5   Jo  
56 GJ-0036   Histori DAR Gjirokaster 50.1   Jo 2014
57 GJ-0041 15T01660 Histori DAR Gjirokaster 41.5   Jo  
58 GJ-0045 15T03884 Histori DAR Gjirokaster 30.7   Jo  
59 GJ-0044 15T01668 Histori DAR Gjirokaster 17.5   Jo  
60 GJ-0071 15T01682 Matematikë DAR Gjirokaster 42.3   Po  
61 GJ-0010 15T01678 Matematikë DAR Gjirokaster 39.7   Jo  
62 GJ-0067 15T01681 Matematikë DAR Gjirokaster 39.6   Jo  
63 GJ-0069 15T01684 Matematikë DAR Gjirokaster 31   Jo  
64 GJ-0070 15T01679 Matematikë DAR Gjirokaster 30   Jo  
65 GJ-0065 15T0 Matematikë DAR Gjirokaster 26.9   Jo  
66 GJ-0068 15T03816 Matematikë DAR Gjirokaster 24   Jo  
67 GJ-0064   Informatikë DAR Gjirokaster 53.7   Jo 2014
68 GJ-0046 15T01594 Biologji DAR Gjirokaster 43.7   Jo  
69 GJ-0052 15T03787 Biologji DAR Gjirokaster 36.4   Jo  
70 GJ-0047 15T01603 Biologji DAR Gjirokaster 33.2   Jo  
71 GJ-0051 15T01600 Biologji DAR Gjirokaster 26.5   Jo  
72 GJ-0048 15T01593 Biologji DAR Gjirokaster 16.7   Jo  
73 GJ-0050   Kimi DAR Gjirokaster 64.4   Jo 2014
74 GJ-0049 15T01645 Kimi DAR Gjirokaster 51.8   Jo  
75 GJ-0075 15T01605 Edukim Fizik DAR Gjirokaster 67.8   Po  
76 GJ-0076 15T01645 Gjuhë dhe Qytetërim Grek DAR Gjirokaster 72.3   Po  
                
  Te gjitha punësimet e deri tanishme janë bërë me kontratë me afat të përcaktuar (të përkohëshme) deri në përfundim  të vitit shkollor 2015-2016, në respektim të Udh.38.    
             

 

 Linku i punësimit sipas portalit .