• tepelene-1
 • tepelene-2
 • tepelene-3

 

UDHEZIMI NR 3 dt 14,02,2018 per MATUREN SHTETERORE 2019

https://app.box.com/s/2xfc4mdx7ii107kqcglzb10ws4o3wc1b

UDHEZIMI NR 35 dt 22.11.2018 (shtese ne udhezimin nr 3)

https://app.box.com/s/ilj54ijd2qlat5vizrkw0ig8xnrjkhvy

 

"ÇDO FEMIJE NE SHKOLLE"

Ne vijim te angazhimit per lehtesimin dhe regjistrimin ne shkolla (ne klase te pare)  te cdo femije te moshes shkollore, ne kuader te programit “Cdo femije ne shkolle”, qe zbatohet ne partneritet me zyren e UNICEF ne Shqiperi, ju lutem gjeni bashkelidhur videon e informimit dhe te sensibilizimit te publikut 

 

 Linku perkates:

 

https://app.box.com/s/v583uy2ka7zierqu6dxxgqxvvv1ggvvw

 

 

 

 

 

 

MATURA SHTETËRORE 2018

UDHËZIM NR.10 DATË 23.02.2018 "PËR DATAT DHE ORGANIZIMIN E PROVIMEVE TË MATURËS SHTETËRORE 2018"

UDHËZIM NR.28 DATË 29.12.2017 “PËR ORGANIZIMIN DHE ZHVILLIMIN E PROVIMEVE KOMBËTARE TË MATURËS SHTETËRORE 2018”

Programet Orientuese të Maturës Shtetërore 2018

Urdhër Nr. 672 datë 29.12.2017 për miratimin e rregullores për zhvillimin e Maturës Shtetërore 2018 në Republikën e Shqipërisë

 

 

 

 

 

Njoftohen të gjithë të interesuarit që dëshirojnë të bëhen pjesë e portalit "Mësues për Shqipërinë" se afati për dorëzimin e dosjeve nëpërmjet postës është deri në datë 22.12.2017.

 

 

Njoftim per formularin a2

 

 

Te nderuar maturante!

Ne linkun e meposhtem do te gjeni te gjithe informacionin e nevojshem per te plotesuar me sukses aplikimin tuaj per shkolle te late.Po ju risjellim ne kujtese qe data e aplikimit te formularit A2 eshte data 03.08.2015.

SUKSESE!

 http://www.akp.gov.al/index.php?option=com_content&view=article&id=133:pakete-informuese-a2&catid=40&Itemid=321

 

 

KALENDARI I PLOTESIMIT TE FORMULARIT A2 MSH 2015

http://www.akp.gov.al/images/matura2015/a2/kalendari-a2_2015.pdf

 

 

 

Urdher nr.270 date 14.07.2015" Per strukturen e vitit shkollor 2015-2016". 

 

 

             

Njoftim per formularin a2

 

 

Të gjithë maturantët/ kandidatët që dëshirojnë të marrin pjesë në garën për pranime në IALP, nga data 20.07.2015-28.07.2015 duhet të paraqesin pranë shkollave të tyre mandat pagesën prej 2.000 lekësh të tarifës së aplikimit për formularin A2, të kryer në zyrat e Postës Shqiptare apo në secilën bankë të nivelit të dytë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM: 

 

Në kuadër të implementimit të projektit eTwinning është planifikuar që më datë 17 Prill 2015 të zhvillohet në Gjirokastër workshop-i Rajonal për eTwinning.

Përmbajtja e këtij aktiviteti do të jetë si më poshtë:
 
-          Prezantimi i projektit eTwinning
 
-          Prezantimi dhe trajnimi mbi përdorimin e portalit eTwinning
 
-          Prezantimi i projekteve më të suksesshme eTwinning
 
-          Trajnim për planifikimin, hartimin dhe menaxhimin e suksesshëm të projekteve
 
Në vijim të përgatitjeve për këtë aktivitet kemi përgatitur një formular regjistrimi online ku mësuesit që dëshirojnë të marrin pjesë në workshop të bëjnë regjistrimin paraprak.
 
Personat që do të pranohen do të njoftohen nëpërmjet adresës e-mail të plotësuar në formular.
 
Regjistrimi për Workshop-in eTwinning ne Gjirokaster mund te behethttps://docs.google.com/forms/d/1Meu-Vkw1ZzsYy-1gZ5xIrEHmoUdTWIazDeflrQ1V5vk/edit?usp=sharing
 
 
 
 
 
 
 
 • Datat e Provimeve te Matures 2015:

 

 • Gjuhe e Huaj 23 Maj 2015
 •  Gjuhe Shqipe Dhe Letersi 29 Maj 2015
 •  Matematike 9 Qershor 2015
 • Provimet me Zgjedhje 19 Qershor 2015

 

 • Datat e Provimeve të Arsimit Bazë 2015:
 • Gjuhe e huaj 6 qershor
 • Gjuhë shqipe 11 qershor
 • Matematikë 16 qershor

 

 

 

UDHEZIM NR.3 DATE 19.02.2015 "PER NJE NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR.26 DATE 15.08.2014 "PER ZHVILLIMIN PROFESIONAL TE PUNONJESVE ARSIMORE"

 

UDHEZIM NR.4 DATE 19.02.2015 "PER NDRYSHIM NE UDHEZIMIN NR.2 DATE 12.02.2015 "PER KRITERET DHE PROCEDURAT E KUALIFIKIMIT TE MESUESVE"

Kliko linkun me poshte per te lexuar udhezimet: 

 

https://app.box.com/s/wubch0n8wvawcx1pehrs0jyfoe5lobus

 

Programet e Kualifikimit të Mësuesve për vitin 2015

Në vijim të procesit të kualifikimit, pas miratimit të Udhëzimit të Kritereve dhe procedurave të Kualifikimit të Mësuesve, më poshtë gjeni Programet e Kualifikimit 2015.

1. Arsim Fillor
2. Arsim Profesional
3. Arsim Parashkollor

4. Art Pamor
5. Arsim Social Kulturor
6. Biologji
7. Edukim fizik
8. Ekonomi
9. Filozofi
10. Fizikë
11. Gjeografi
12. Gjuhë Shqipe
13. Gjuhët e huaja
14. Histori
15. Kimi
16. Matematikë
17. Muzikë
18. Arsim special
19. Psikologji
20. Qytetari
21. Sociologji
22. TIK

 

Udhëzimet dhe materiale të tjera ku duhet të mbështeten mësuesit për kualifikimin e këtij viti i gjeni më poshtë:

§ Ligji nr. 69/2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë” 
§ Urdhri nr. 343, datë 19.08.2013 “Për miratimin e Dispozitave Normative për arsimin parauniversitar”
§ Udhëzimi nr. 23, datë 08.08.2014 “Për vitin shkollor 2014-2015 në sistemin arsimor parauniversitar”
§ Udhëzimi nr. 44, datë 16.10.2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin nr. 21, datë 23.07.2010 “Për normat e punës mësimore – edukative dhe numrin e nxënësve për klasë në institucionet e arsimit parauniversitar”
§ Udhëzimi nr. 1, datë 12.01.2015 “Për zhvillimin e provimeve të Maturës Shtetërore 2015”
§ Udhëzimi nr. 5, datë 25.02.2013 “Për standardet e mësuesit”
§ Udhëzimi nr. 21, datë 23.07.2010 “Normat e punës mësimore”
§ Dispozitat Normative për Sistemin Arsimor Parauniversitar
§ Urdhër nr. 477, datë 06.12.2014 “Për kartën e performancës”
§ Udhëzuesi për kartën e performancës
§ Karta e performancës së shkollës
§ Standardet e shkollës si qendër komunitare
§ Korniza Kurrikulare 2014
§ Kodi i etikës së mësuesve

MATURA SHTETERORE 2015

 

FORMULARET A1 DHE A1Z

https://app.box.com/s/o07els6bmeflqfmorzpj04t349opq7ic

 

UDHEZUES PER PLOTESIMIN E FORMULARIT A1

https://app.box.com/s/d09ss05rj880f9cecwgrfs8w4024g9v3

 

UDHEZUES PER PLOTESIMIN E FORMULARIT A1Z

https://app.box.com/s/9l4k6bfrzzmpozlsoqlhmw43uwuaae4b

  

 

 

 

 

 

URDHRI DHE RREGULLORE E MSH 2015

PROGRAMET ORIENTUESE TË MATURËS SHTETËRORE 2015

UDHEZIM PER KUALIFIKIMIN E MESUESVE 2015https://app.box.com/s/k4nqwem55f7ecl5yaq8ccbzcwamquwtaNJOFTIM http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/shkolla/etwinning-komuniteti-per-shkollat-ne-evropehttps://www.dropbox.com/sh/ycpglzqvd0a11bq/AABKPvdSLXRdzsxWKG73J56oa